Như một con thú bị bỏ rơi, trong cơn tuyệt vọng và nỗi hận như lửa cháy, nàng quyết định từ bỏ nhiệm vụ của mình, rời bỏ vùng đất hoang lạnh lẽo, trở về tấn công thiên đường.

Nhưng hoàn toàn chiến bại…

Nàng bị áp giải đến nơi Đức Bà Maria đồng trinh và chịu phán xét….

Click để đọc thêm…