Đây là chuyến đi làm ăn của Mikatan đến thăm nhà máy PVC ở China. Dịch từ là blog Mikatan (nhân viên) trong hệ thống blog chính Good Smile Company.

Click để đọc thêm…