1 DD collector đến từ Nhật.  Anh cầm được cái máy khá ngon và rất chịu chơi trong việc sưu tầm DD, đầu tư trang phục, phụ kiện, nội thất cho các em rất chu toàn, đặc biệt là tinh thần lăn, lê, bò, trườn để sáng tác nên những tác phẩm của anh này cũng rất đang tham khảo…

Click để đọc thêm…