Applepuff là 1 DD collector người Thái, bạn này ở Bangkok. Chụp DD rất đẹp nhé, thậm chí còn có hồn hơn cả người thật. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng…

Click để đọc thêm…