Nếu bạn là một editor của nhóm dịch manga nào đó chắc hẳn bạn luôn muốn tìm những font chữ mới để truyện của mình đẹp hơn phải không nè? Hay bạn đã chán ngấy mấy font chữ phổ biến đi đâu cũng gặp trong truyện rồi? Bạn tìm đúng chỗ rồi đó! Một nhóm dịch đã share bộ font do họ tự việt hóa, mau mau vào hốt thôi!

Click để đọc thêm…