Sau khi chị em Jupiter lần nữa phong ấn cựu địa ngục, công cuộc truy bắt ác linh kết thúc, mỗi người về lạ nơi mà mình phải thuộc về: Erushi, Hakua và các con quỷ khác về địa ngục, chị em Jupiter và các nữ thần lên thiên giới. Kí ức của tất cả mọi người đều biến mất. Duy chỉ Keima là không…Và bởi thế….câu chuyện bắt đầu…

Những kết cục…

Click để đọc thêm…