Nếu được ban cho 1 điều ước dưới đêm sao băng, bạn hãy ước và sống thật với chính mình, dù cho nó có là ngang trái…

Click để đọc thêm…