Như ai vào box thì cũng thấy rồi đấy, banner box chính được treo từ 14-08-2010, hơn một năm rưỡi rồi chưa đổi.
Thiết nghĩ, không nên để tình trạng này tiếp tục diễn ra, vậy nên, nhân dịp Valentine, Vocaloid FC quyết định tổ chức Event Design, nhằm đổi mới bộ mặt của box, đồng thời là một cơ hội để các bạn thể hiện tình yêu với box ♥

Click để đọc thêm…