Gã khổng lồ truyền thông Virgin Media vừa tuyên bố họ đang thử nghiệm đường truyền Internet băng thông rộng có khả năng đáp ứng yêu cầu “kết nối nhanh như chớp” của khách hàng. Họ dự tính sẽ thử nghiệm tốc độ đường truyền lên tới 1,5 Gb/s, nhanh hơn gấp hơn 10 lần so với dịch vụ nhanh nhất của hãng hiện tại và 240 lần nhanh hơn so với mạng Internet tại Anh…

Click để đọc thêm…