Hãy cùng bước chân vào thế giới của Ido e Itaru Mori e Itaru Ido và Märchen, hay những câu chuyện cổ tích của Sound Horizon.

Click để đọc thêm…