Với việc sản xuất bắt đầu vào mùa xuân năm 2015, phần phim Star Trek thứ 3 có thể sẽ được phát hành trùng với thời gian kỉ niệm 50 năm của thương hiệu này (chương trình đã ra mắt lần đầu vào 8/9/1966).

Click để đọc thêm…