Hai tuần sau khi kết thúc mùa 3, bộ phim dài tập giờ vàng này đã chính thức được tuyên bố là sẽ không có mùa 4.

Click để đọc thêm…