12 tập của phim sẽ lên sóng màn hình nhỏ vào tháng 1 năm tới.

Click để đọc thêm…