Phiên bản điện ảnh của “The Notebook”, “Breakfast at Tiffany’s” hay “The Silence of the Lambs”
được coi là hấp dẫn hơn so với tác phẩm văn học.
Click để đọc thêm…