Theo nguồn tin cho hay Joaquin Phoenix vừa mới chấm dứt quá trình thuơng thảo cho vai chính của Doctor Strange của Marvel.

Click để đọc thêm…