Loki trong “Thor”, The Joker của “The Dark Knight” hay Hans Landa trong “Inglourious Basterds” đã khiến các vai chính gần như bị lu mờ.

Click để đọc thêm…