Doanh thu rạp chiếu phim ở Trung Quốc tăng 32% trong 9 tháng đầu năm nay và đạt mức 3.55 tỉ đô (21.6 tỉ yuan), đã gần như ngang ngửa với doanh thu toàn năm ngoái. 45 phim công chiếu năm nay đã đạt dấu ấn lớn với 100 triệu yuan (xấp xỉ 16.25 triệu đô).

Click để đọc thêm…