Limit (Jdrama)

November 11, 2013 | | Điện ảnh, Torrent

Chúng ta đều biết rằng. Không có thứ gì gọi là bình đẳng Nổi trội, thiên vị, phân biệt đối xử Chúng tồn tại khắp nơi. Bạn chỉ có lợi khi bạn trở nên xinh đẹp Giáo viên hay phụ huynh là những người bình thường. Kẻ mạnh luôn bị người khác đố kỵ

Click để đọc thêm…