Tom Hanks đi học

October 2, 2011 | | Điện ảnh

Thông điệp của Larry Crowne gửi đến tất cả chúng ta thật đơn giản và ý nghĩa: lúc bạn nghĩ mình thật mệt mỏi, bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, và mình không thể làm gì khác hơn, thì đó là thời điểm hoàn hảo để trấn tĩnh và làm lại từ đầu.

Click để đọc thêm …