:: Type: Movie
:: Categories: Action | Adventure | Sci-Fi | Thriller
:: Info:Trong cuộc thi đặc biệt lần thứ 75, được gọi là Quarter Quell, Katniss và Peeta lại bị bắt buộc tham gia một lần nữa, cùng với những người thắng cuộc trong những cuộc thi trước. Họ liên kết với một số vật tế khác đã phá hủy đấu trường và thoát khỏi cuộc chơi…

Download:Vietsub