Thường thì bóng tối mang lại cho con người cảm giác thấp thỏm sợ hãi, nhưng khi xem The Darkest Hour 3D người ta sẽ thấy hoàn toàn ngược lại. Ban ngày mới thật đáng sợ.

Click để đọc thêm…