Không dễ để có được một hướng kịch bản đột phá như “Thời khắc sinh tử”. Có điều, mọi vấn đề được nêu ra vẫn chưa được khai thác tới nơi tới chốn.

Click để đọc thêm…