“The Three Musketeers” (Ba chàng lính ngự lâm) là ví dụ điển hình cho một bộ phim mang phong cách Paul W.S. Anderson (+ Milla Jovovich)!

Click để đọc thêm…