“Hành trình dài đằng đẵng trong cuộc đời, con người ta không ngừng tìm kiếm yêu thương”
Con người ta đều có một khoảng lặng trong tâm hồn, một nỗi cô đơn tận cùng mà không ai có thể chạm đến được. Có phải vì thế mà người ta tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một nửa đích thực cho đời mình, bởi lẽ họ cho rằng đó là người có thể chạm đến đáy sâu tâm hồn họ?

Click để đọc thêm…