5 năm.
Tôi không biết đó là quãng thời gian dài hay ngắn.

5 năm. Đủ khiến cho người ta quên nhiều thứ.
5 năm. Cũng không đủ để khiến người ta dễ dàng quên một số thứ.

Click để đọc thêm…