Clint Eastwood đã khắc sâu được tinh thần “samurai” trong những người lính ấy. Tinh thần đó là sự hi sinh tự nguyện cho tổ quốc, vô điều kiên và hoàn toàn trung thành. Họ phải tự giết mình. Nếu thế, hẳn ai cũng nghĩ rằng những người lính đó thật dũng cảm, nhưng cái “khó” ở đây, chính là họ không hề chết ngoài chiến trường, mà khi nghe tin đảo Iwo Jima sắp bị chiếm, thì họ tự tử trong hầm trú bom.

Click để đọc thêm…