Lần đầu tôi biết tới Kokuhaku là qua một bài giới thiệu khá ngắn gọn đăng trên một tờ báo mạng. Cách dẫn cũng khá gợi, và hình ảnh dùng để minh họa cũng làm tôi cảm thấy muốn coi. Đặc biệt khi mà lời dẫn về nội dung và rating chỉ tới mức 15+ đập nhau chan chát, thì tôi thực sự cảm thấy tò mò…

Click để đọc thêm…