Arthur Christmas – Trò chơi “2 mặt” của “các” ông già Noel
Mặc dù có một màn mở đầu siêu hiện đại, câu chuyện trong “Giáng Sinh phiêu lưu ký” lại xứng đáng gọi là “truyền thống của truyền thống”!

Click để đọc thêm…