Tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 16 bộ phim đạt được mức doanh thu đáng mơ ước này ngay trong dịp trình chiếu đầu tiên. Hai bộ phim Jurassic Park (Công viên kỷ Jura) và Star Wars Episode I: The Phantom Menace phải cần đến khi được tái trình chiếu dưới định dạng 3D mới có thể chạm ngưỡng..

Click để đọc thêm…