Trưa thứ 2 (11/11) CW đã chính thức thông báo sẽ đặt hàng full-season các sê-ri “Reign,” “The Tomorrow People” và “The Originals.” Đối với CW nói riêng, điều này báo trước cho một mùa thu 2013 đầy khả quan khi đài đã tăng 9% tổng số người xem trên năm …

Click để đọc thêm…