Thể loại truyền hình này hiện nay khá phổ biến khi tập trung khai thác chủ đề khoa học viễn tưởng, trí tưởng tượng và đan xen nhiều yếu tố kinh dị.

Click để đọc thêm…