Hàng loạt movie clip mới và hàng loạt ảnh của đạo diễn Gareth Edwards về bộ phim làm lại Godzilla được phát song trực tiếp vào thứ 6 . Một clip cho ta thấy trước con quái vật bay là một “MUTO” hay là “Sinh vật khổng lồ trên mặt đất không xác định.” Các video khác cho thấy Godzilla đang chiến đấu với chúng.

Click để đọc thêm…