Bộ Manga khoa học viễn tưởng hài All Esper Dayo! (Minna! Esper Dayo!) của Kiminori Wakasugi sẽ có live-action ngoại truyện đặc biệt trên truyền hình vào mùa xuân năm 2015.

Click để đọc thêm…