Trang Twitter chính thức của phim vừa qua đã liên tục cập nhật thêm nhiều hình ảnh về đoàn làm phim, đặc biệt là lớp 3E: Kouki Osamura – Taiga Okajima, Takumi Ooka – Ryunosuke Chiba, Saki Takahashi – Hinata Okano và Yuuhi Kato – Yuuma Isogai.

Click để đọc thêm…