Coi bộ kỹ xảo của phim tư nhân và nhà nước ko bằng kỹ xảo của phim của teen mình tự làm rồi . Mình coi xong chóng mặt luôn .

Click để đọc thêm…