Giải thưởng truyền hình Tokyo năm nay chứng kiến thành công của bộ phim Ama-chan (NHK) khi chiến thắng rất nhiều hạng mục danh giá…

Click để đọc thêm…