Đơn vị phát hành phim Cô dâu 8 tuổi tại Việt Nam thông báo lý do của việc giảm số lượng tập phim lên sóng do phía cung cấp của Ấn Độ sản xuất không kịp tiến độ phát sóng.