Lần này, Lightning McQueen (do Owen Wilson phối âm) và người bạn cũ Mater (do Larry The Cable Guy phối âm) cùng đi ngao du khắp nơi trên thế giới. Để chọn ra ai là xe đua nhanh nhất thế giới, họ tham gia cuộc đua của các xe đua công thức 1.

Click để đọc thêm…