Tháng trước, các nguồn tin đã xác nhận rằng Mark Hamill và Kevin Conroy sẽ quay trở lại để lồng tiếng cho The Joker và Batman cho bộ phim hoạt hình sắp tới “Batman: The Killing Joke”