Các fan của Harry Potter đều đã biết, “Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng” khả năng sẽ là phần tiền truyện hoặc hậu truyện của loạt phim Harry Porter, và tôi dám chắc 100% rằng giáo sư Albus Dumbledore sẽ TRỞ LẠI trong movie mới này, dưới đây là những lý do…

Click để đọc thêm…