Holllywood là một con quỷ đầy dối lừa, vì sự thật bao giờ cũng kém hấp dẫn hơn tưởng tượng, và nếu ta lờ bỏ khoa học hay thay đổi nguyên tắc vật lý thông thường sẽ khiến cảnh quay trông đẹp hơn…

Click để đọc thêm…