Bạn đang xem “Back to the Future” và thầm nghĩ “Trời, sao không có thứ ảo diệu nào bằng nửa thế này có thật?” Dù chỉ được một lần thì vẫn rất tuyệt vời nếu được quay trở lại thời gian bằng DeLorean hay tàng hình nhờ Áo khoác tàng hình.
Hãy cùng điểm qua những thứ kỳ diệu mà bạn ước chúng có thật ngoài đời nhé.
Click để đọc thêm…