Mình sẽ ghi những nơi mình biết (ở HCM), bạn nào biết thêm địa điểm nào, bán mặt hàng gì thì bổ sung thêm nhe