Chào mọi người ạ. Mình và bạn đang làm bài tập cho môn nghiên cứu khoa học với đề tài là Giới trẻ SG và cosplay. Chúng mình thực hiện bảng khảo sát nhắm đến những đối tượng là cosplayer hoặc người có quan tâm đến cosplay trong TPHCM. Mong mọi người giúp mình điền bảng khảo sát này theo đúng thực tế khách quan, cảm nhận của mọi người nha.