Ai cũng cho rằng cơm nguội thì cũng an toàn và có đầy đủ chất vitamin như cơm nóng…Ít người Việt Nam nào hiểu được thực ra cơm để nguội lâu sẽ phát sinh ra những độc tố nguy hiểm ngoài sự tưởng tượng của mọi người…Không nên để cơm quá một ngày!

Click để đọc thêm…