Trung Quốc đã xây nên một Vạn Lý Trường Thành mới với hình dáng của một chiếc bánh khúc cây Giáng Sinh.

Click để đọc thêm…