“Biscotti” là một từ cổ thường dùng ở Mĩ (ở Ý, từ này mang nghĩa là “nhiều chiếc bánh quy (biscuits)”). Sử dụng loại bột tốt nhất có sẵn (loại “00” của Ý là tốt nhất) sẽ cho bạn những chiếc bánh quy mà bạn phải chảy nước miếng.

Sau đây là công thức để bạn làm món bánh quy này.

Click để đọc thêm…