Đã qua tuần thứ 2 và đã lập poll để cho mọi người bình chọn :”> Đồng thời đã có kết quả tuần thứ nhất thông qua bình chọn… những album/single được cho là hay nhất! Mọi người thử down về nghe xem đúng là vậy không nhé 🙂

[Poll 01] || [Poll 02] || Kết quả tuần 1

Mọi người vô bình chọn nhiệt tình nha :”>