Tôi dạo bước bên ngoài một dãy của hàng, vừa đi vừa gõ đầu cây gậy vào tường.
“Em ngửi thấy gì không?” – Hướng dẫn của tôi hỏi.
“Mùi tỏi.” – Tôi trả lời.
“Đó là quầy đồ ăn Trung Quốc.”

Click để đọc thêm…