Bây giờ thì đồ uống đã trở nên hồng hào rực rỡ hơn bao giờ hết.